by VeggieCoder. © 2018

Alle rechten voorbehouden.

Projecten

Het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft een subsidie toegekend aan SIMUD over de periode van 1 december 2013 t/m 31 december 2014. Het subsidiegeld is ten behoeve van het openstellen en exploiteren van het gebouw Kormelinkweg 1 en de programmering en uitvoering van 9 projecten.
Tevens dient SIMUD de ruimte voor 16 uur per week beschikbaar te stellen voor andere organisaties.

Doelstelling van de projecten
1. Bevorderen van een civil society; de zelfredzaamheid en maatschappelijke activering van burgers bevorderen;
2. Voorzieningen ontsluiten voor groepen met een achterstand;
3. Stimuleren van samenwerking tussen reguliere instellingen op het gebed van zorg & welzijn, en informele netwerken.

Doelgroep
De doelgroep voor wie de projecten zijn bestemd, zijn bewoners uit Stadsdeel Zuidoost.

De 9 projecten/opdrachten
1. Opening Wijkcentrum Kormelink
2. Inputsessie activiteiten
3. Project geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
4. Project fysieke gezondheidszorg
5. Project Opvoedingsondersteuning
6. Project arbeidsmarkt toeleiding
7. Project huiselijk geweld
8. Project seksuele diversiteit
9. Project armoedeproblematiek

Het opstarten van de projecten/activiteiten heeft vanwege de noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan en in het pand in de maanden januari en februari vertraging opgelopen. Het bestuur van SIMUD heeft medio februari de sleutels van het pand ontvangen van het Stadsdeel.

Op de Facebook-pagina van SIMUD / Wijkcentrum Kormelink staat informatie en zijn impressies in woord en beeld toegevoegd van de activiteiten en projecten.

oktober, 2019

03mei(mei 3)11:0027dec(dec 27)11:00YOGA BIJ SIMUD(mei 3) 11:00 - (december 27) 12:30 Kormelinkweg 1

10mei(mei 10)11:0003jan(jan 3)11:00YOGA BIJ SIMUD(mei 10) 11:00 - (januari 3) 12:30 Kormelinkweg 1

okt(okt 4)14:00okt(okt 4)14:00Sociaal Juridisch spreekuurMonth Long Event (oktober) Kormelinkweg 1

okt(okt 11)14:00okt(okt 11)14:00Sociaal Juridisch spreekuurMonth Long Event (oktober) Kormelinkweg 1

13okt(okt 13)14:00(okt 13)14:00De vele gezichten van eenzaamheid deel 4Inzetten op het versterken van het netwerk van vrienden, familie en kennissen. Inzetten op het versterken van mobiliteit (bijvoorbeeld bij verlies rijbewijs) en gezondheid, waardoor iemand steeds minder gemakkelijk bij andere mensen langs kan gaan en minder eenvoudig op eigen houtje activiteiten kan ondernemen. 14:00 - 20:00 Kormelinkweg 1

okt(okt 18)14:00okt(okt 18)14:00Sociaal Juridisch spreekuurMonth Long Event (oktober) Kormelinkweg 1

okt(okt 25)14:00okt(okt 25)14:00Sociaal Juridisch spreekuurMonth Long Event (oktober) Kormelinkweg 1

X