by VeggieCoder. © 2018

Alle rechten voorbehouden.

Projecten

Het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft een subsidie toegekend aan SIMUD over de periode van 1 december 2013 t/m 31 december 2014. Het subsidiegeld is ten behoeve van het openstellen en exploiteren van het gebouw Kormelinkweg 1 en de programmering en uitvoering van 9 projecten.
Tevens dient SIMUD de ruimte voor 16 uur per week beschikbaar te stellen voor andere organisaties.

Doelstelling van de projecten
1. Bevorderen van een civil society; de zelfredzaamheid en maatschappelijke activering van burgers bevorderen;
2. Voorzieningen ontsluiten voor groepen met een achterstand;
3. Stimuleren van samenwerking tussen reguliere instellingen op het gebed van zorg & welzijn, en informele netwerken.

Doelgroep
De doelgroep voor wie de projecten zijn bestemd, zijn bewoners uit Stadsdeel Zuidoost.

De 9 projecten/opdrachten
1. Opening Wijkcentrum Kormelink
2. Inputsessie activiteiten
3. Project geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
4. Project fysieke gezondheidszorg
5. Project Opvoedingsondersteuning
6. Project arbeidsmarkt toeleiding
7. Project huiselijk geweld
8. Project seksuele diversiteit
9. Project armoedeproblematiek

Het opstarten van de projecten/activiteiten heeft vanwege de noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan en in het pand in de maanden januari en februari vertraging opgelopen. Het bestuur van SIMUD heeft medio februari de sleutels van het pand ontvangen van het Stadsdeel.

Op de Facebook-pagina van SIMUD / Wijkcentrum Kormelink staat informatie en zijn impressies in woord en beeld toegevoegd van de activiteiten en projecten.

december, 2021

okt(okt 15)14:00dec(dec 31)14:00Sociaal Juridisch spreekuurWekelijks spreekuur voor de bewoners in Amsterdam Zuidoost en geïnteresseerdenMonth Long Event (oktober) Kormelinkweg 1

okt(okt 22)14:00jan(jan 7)14:00Sociaal Juridisch spreekuurWekelijks spreekuur voor de bewoners in Amsterdam Zuidoost en geïnteresseerdenMonth Long Event (oktober) Kormelinkweg 1

okt(okt 29)14:00jan(jan 14)14:00Sociaal Juridisch spreekuurWekelijks spreekuur voor de bewoners in Amsterdam Zuidoost en geïnteresseerdenMonth Long Event (oktober) Kormelinkweg 1

01nov13:0026dec(dec 26)13:00VROUWENGROEP SIMUDEen ieder is van harte welkom!(november 1) 13:00 - (december 26) 16:00 Kormelinkweg 1

nov(nov 5)14:00jan(jan 21)14:00Sociaal Juridisch spreekuurWekelijks spreekuur voor de bewoners in Amsterdam Zuidoost en geïnteresseerdenMonth Long Event (november) Kormelinkweg 1

08nov(nov 8)13:0002jan(jan 2)13:00VROUWENGROEP SIMUDEen ieder is van harte welkom!(november 8) 13:00 - (januari 2) 16:00 Kormelinkweg 1

09nov(nov 9)13:0027dec(dec 27)13:00KAARTGROEP SIMUDEen ieder is van harte welkom!(november 9) 13:00 - (december 27) 20:00

10nov(nov 10)15:0006jul(jul 6)15:00FeaturedDAMGROEP SIMUDBelangstellenden zijn van harte welkom!(november 10) 15:00 - (juli 6) 21:00 Kormelinkweg 1

nov(nov 12)14:00jan(jan 28)14:00Sociaal Juridisch spreekuurWekelijks spreekuur voor de bewoners in Amsterdam Zuidoost en geïnteresseerdenMonth Long Event (november) Kormelinkweg 1

16nov(nov 16)13:0003jan(jan 3)13:00KAARTGROEP SIMUDEen ieder is van harte welkom!(november 16) 13:00 - (januari 3) 20:00

17nov(nov 17)15:0013jul(jul 13)15:00FeaturedDAMGROEP SIMUDBelangstellenden zijn van harte welkom!(november 17) 15:00 - (juli 13) 21:00 Kormelinkweg 1

nov(nov 19)14:00feb(feb 4)14:00Sociaal Juridisch spreekuurWekelijks spreekuur voor de bewoners in Amsterdam Zuidoost en geïnteresseerdenMonth Long Event (november) Kormelinkweg 1

nov(nov 26)14:00feb(feb 11)14:00Sociaal Juridisch spreekuurWekelijks spreekuur voor de bewoners in Amsterdam Zuidoost en geïnteresseerdenMonth Long Event (november) Kormelinkweg 1

dec(dec 3)14:00feb(feb 18)14:00Sociaal Juridisch spreekuurWekelijks spreekuur voor de bewoners in Amsterdam Zuidoost en geïnteresseerdenMonth Long Event (december) Kormelinkweg 1

dec(dec 10)14:00feb(feb 25)14:00Sociaal Juridisch spreekuurWekelijks spreekuur voor de bewoners in Amsterdam Zuidoost en geïnteresseerdenMonth Long Event (december) Kormelinkweg 1

dec(dec 17)14:00mrt(mrt 4)14:00Sociaal Juridisch spreekuurWekelijks spreekuur voor de bewoners in Amsterdam Zuidoost en geïnteresseerdenMonth Long Event (december) Kormelinkweg 1

dec(dec 24)14:00mrt(mrt 11)14:00Sociaal Juridisch spreekuurWekelijks spreekuur voor de bewoners in Amsterdam Zuidoost en geïnteresseerdenMonth Long Event (december) Kormelinkweg 1

dec(dec 31)14:00mrt(mrt 18)14:00Sociaal Juridisch spreekuurWekelijks spreekuur voor de bewoners in Amsterdam Zuidoost en geïnteresseerdenMonth Long Event (december) Kormelinkweg 1

PROJECT “DE VELE GEZICHTEN VAN EENZAAMHEID”

Eenzaamheid komt in heel Amsterdam voor met een gemiddelde van 13%. In het stadsdeel Zuidoost bedraagt dit gemiddelde echter 19% en in Bijlmer-Oost is zelfs sprake van ernstige eenzaamheid (23%). Deze eenzaamheid heeft ernstige lichamelijke, psychische en financiële gevolgen. Het verhoogt zelfs de kans op vroegtijdig overlijden.

De gemeente Amsterdam is gestart met de Aanpak Eenzaamheid Amsterdam aan het terugdringen van eenzaamheid dat zich primair richt op het voorkomen en bestrijden van sociale eenzaamheid. Dit is eenzaamheid die ontstaat bij het ontbreken van contacten met mensen waarmee je iets gemeenschappelijks deelt, zoals vrienden, collega’s of buren.

Bijlmer-Oost behoort tot het primair werkgebied van Stichting Instituut voor Multiculturele Dienstverlening (SIMUD) waar het aantal ernstig eenzame ouderen procentueel het hoogst is in de gemeente Amsterdam.

Begin 2019 is SIMUD gestart met het programma “De vele gezichten van eenzaamheid”. Het doel is om gedurende het hele jaar middels een zestal bijeenkomsten de trend van eenzaamheid onder een groep ouderen uit het werkgebied van SIMUD te signaleren en te doorbreken.

Met dit boekje wil SIMUD extra aandacht én serieuze aanpak vragen voor het groeiend fenomeen van eenzaamheid onder ouderen, met name in Bijlmer-Oost.

Druk- versie De vele gezichten van Eenzaamheid – 23dec2019-def

X