by VeggieCoder. © 2018 - 2023

Alle rechten voorbehouden.

Projecten

Het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft een subsidie toegekend aan SIMUD over de periode van 1 december 2013 t/m 31 december 2014. Het subsidiegeld is ten behoeve van het openstellen en exploiteren van het gebouw Kormelinkweg 1 en de programmering en uitvoering van 9 projecten.
Tevens dient SIMUD de ruimte voor 16 uur per week beschikbaar te stellen voor andere organisaties.

Doelstelling van de projecten
1. Bevorderen van een civil society; de zelfredzaamheid en maatschappelijke activering van burgers bevorderen;
2. Voorzieningen ontsluiten voor groepen met een achterstand;
3. Stimuleren van samenwerking tussen reguliere instellingen op het gebed van zorg & welzijn, en informele netwerken.

Doelgroep
De doelgroep voor wie de projecten zijn bestemd, zijn bewoners uit Stadsdeel Zuidoost.

De 9 projecten/opdrachten
1. Opening Wijkcentrum Kormelink
2. Inputsessie activiteiten
3. Project geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
4. Project fysieke gezondheidszorg
5. Project Opvoedingsondersteuning
6. Project arbeidsmarkt toeleiding
7. Project huiselijk geweld
8. Project seksuele diversiteit
9. Project armoedeproblematiek

Het opstarten van de projecten/activiteiten heeft vanwege de noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan en in het pand in de maanden januari en februari vertraging opgelopen. Het bestuur van SIMUD heeft medio februari de sleutels van het pand ontvangen van het Stadsdeel.

Op de Facebook-pagina van SIMUD / Wijkcentrum Kormelink staat informatie en zijn impressies in woord en beeld toegevoegd van de activiteiten en projecten.

juni, 2024

PROJECT “DE VELE GEZICHTEN VAN EENZAAMHEID”

Eenzaamheid komt in heel Amsterdam voor met een gemiddelde van 13%. In het stadsdeel Zuidoost bedraagt dit gemiddelde echter 19% en in Bijlmer-Oost is zelfs sprake van ernstige eenzaamheid (23%). Deze eenzaamheid heeft ernstige lichamelijke, psychische en financiële gevolgen. Het verhoogt zelfs de kans op vroegtijdig overlijden.

De gemeente Amsterdam is gestart met de Aanpak Eenzaamheid Amsterdam aan het terugdringen van eenzaamheid dat zich primair richt op het voorkomen en bestrijden van sociale eenzaamheid. Dit is eenzaamheid die ontstaat bij het ontbreken van contacten met mensen waarmee je iets gemeenschappelijks deelt, zoals vrienden, collega’s of buren.

Bijlmer-Oost behoort tot het primair werkgebied van Stichting Instituut voor Multiculturele Dienstverlening (SIMUD) waar het aantal ernstig eenzame ouderen procentueel het hoogst is in de gemeente Amsterdam.

Begin 2019 is SIMUD gestart met het programma “De vele gezichten van eenzaamheid”. Het doel is om gedurende het hele jaar middels een zestal bijeenkomsten de trend van eenzaamheid onder een groep ouderen uit het werkgebied van SIMUD te signaleren en te doorbreken.

Met dit boekje wil SIMUD extra aandacht én serieuze aanpak vragen voor het groeiend fenomeen van eenzaamheid onder ouderen, met name in Bijlmer-Oost.

Druk- versie De vele gezichten van Eenzaamheid – 23dec2019-def